Uw archieven toevertrouwd aan een echte specialist

Wettelijk verplichte bewaartijden

Gedurende hoeveel jaren moet u facturen, rekeninguittreksels, personeelsregister enz bijhouden? In de drie tabellen hieronder vindt u de wettelijke bewaartermijn terug voor uw boekhoudkundige, fiscale en sociale archieven.

Boekhoudkundige documenten

Soort documentBewaartermijnAanvang bewaartermijn
Originele boekhoudingsboeken: ongesplitste dagboek, centraal boek en inventarisboek7 jaarVanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting
Bewijsstukken (origineel of afschrift): documenten die dienen als basis voor alle boekhoudkundige verwerkingen. Die kunnen strekken tot bewijs jegens derden.7 jaarVanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting
Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden3 jaarVanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting

Fiscale documenten

Soort documentBewaartermijnAanvang bewaartermijn
Belasting op inkomsten: de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: documenten voor het staven van de boekhouding, documenten opgesteld voor professionele doeleinden, loondocumenten, documenten van de sociale zekerheid, contracten, bestel- en leveringsbons, allerlei bewijsstukken.7 jaarVanaf de belastbare periode (fiscaal boekjaar) waarop de documenten betrekking hebben.
Voor de BTW: boeken (inkomend en uitgaand), factuurboeken, facturen, registers (teruggave, maakloonwerk, garagisten)7 jaarVanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting
Originele documenten waarvan het opstellen of afleveren verplicht is door de BTW-wetgeving: facturen, transportdocumenten, rekeningen en berichten van ontvangst, import- en exportdocumenten7 jaarVanaf 1 januari volgend op de datum van het opstellen of afleveren
Facturen of originele documenten in verband met intracommunautaire verwervingen van goederen of in het buitenland verrichte handelingen7 jaarVanaf 1 januari volgend op de datum van het opstellen of afleveren
Originelen van rekeningafschriften van financiële instellingen, fiscale aftrek en kwitanties, inventaris, gedetailleerde facturen en de leveringsbonnen waarnaar de facturen verwijzen.7 jaarVanaf 1 januari volgend op de datum van het opstellen of afleveren

Sociale documenten

Soort documentBewaartermijnAanvang bewaartermijn
Personeelsregister en de speciale personeelsregisters5 jaarVanaf de dag van de laatste inschrijving in het register
Overeenkomst voor tewerkstelling als student5 jaarVanaf de dag volgend op het beëindigen van de uitvoering van het contract
Exemplaar van het boekhoudraam RSZ van elke kwartaalaangifte5 jaarVanaf de uiterste verzenddatum van de aangifte
Medisch dossier15 jaarVanaf de dag volgend op het beëindigen van de uitvoering van het contract
Bewijsstukken voor dagen van afwezigheid (jaarlijks verlof, technische werkloosheid, sociale promotie, betaald educatief verlof)5 jaarVanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de afwezigheden plaatsvonden
Ongevallensteekkaarten10 jaar ten minsteVanaf de dag waarop het ‘slachtoffer’ ophoudt met werken in de onderneming

Simon Conseil